Auto Inkoop Service Racing team RC racing team

Basis kennis.

Onderstuur : = voorschade
De auto lijkt makkelijk te rijden de voorzijde draait t.o.v. de achterzijde onvoldoende , gevolg de voorzijde wordt weggedrukt .
deze set-up ziet men veel, de rijders hebben meestal het gevoel dat hun auto redelijk gaat doch een auto met onderstuur zal nooit de snelste zijn.
Een auto met een goed geportioneerde hoeveelheid overstuur zal altijd sneller zijn.

Overstuur : = Achterschade
In deze situatie zal de achterzijde van de auto iets meer glijden dan de voorzijde , de auto zal strakker door de bochten sturen en minder meters maken .
Teveel overstuur kan de achterzijde laten uitbreken !!!


Gewicht verplaatsing is de basis voor de set-up

Gewichtverplaatsing beïnvloed de set-up van de auto , hier ligt de basis van een goed reagerende wagen .

Hoe wordt gewicht verplaatst ??

Het gewicht wordt verplaatst door hoe je de auto rijdt ( rijden is altijd persoonlijk ) veel remmen zal op dat moment veel gewicht naar de voorwielen verplaatsen met minder remmen en meer rollen zul je sneller zijn

Ik zal trachten uit te leggen in hoeverre ieder van de na genoemde onderdelen de gewichtverplaatsing beïnvloeden

Veren

Schokdemper olie

Positie dempers

Stabilisatoren

Camber

Caster

Anti Squat

Kick-up

Rij hoogte

Toe in – uit

Uitveer

Tweak

Veren:

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen begin met hardere voorveren zodat de wagen minder duikt

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A zijn nu de achterveren aan de beurt, zet zachtere veren achter

Door scenario A en B zal de auto minder duiken bij het insturen en sneller het gewicht naar de achterzijde brengen bij het uit accelereren .

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . plaats zachtere voorveren.

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , plaats hardere achterveren.

Door scenario C en D zal de auto iets meer duiken en iets langzamer het gewicht naar de achterwielen verplaatsen.

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen ,

Maak de achterveren harder / of de voorveren zachter.

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing nar de achterwielen ,

Maak de achterveren zachter / de voorveren harder.

In een tabel komen we tot volgende basisuitgangspunten.

Scenario

Gewicht verplaatsing

Voorveren

Achterveren

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Harder 1e optie

Zachter 2e optie

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Harde 2e optie

Zachter 1e optie

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Zachter 1e optie

Harder 2e optie

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Zachter 2e optie

Harder 1e optie

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Zachter

Harder

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Harder

Zachter

Schokdemper olie :

Demper olie beïnvloed de mate waarin een veer in en uitveert , zonder olie zal een veer zich ongecontroleerd bewegen .

Met deze wetenschap kunnen we een en ander beïnvloeden, door bijvoorbeeld met gelijke veren rondom de olie in de voorveer dunner te maken als in de achterveer zal bij het insturen het gewicht sneller naar de voorwielen verplaatsen .

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen begin met dikkere demperolie zodat de wagen minder duikt

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A zijn nu de achterdempers aan de beurt, zet dunere demperolie achter

Door scenario A en B zal de auto minder duiken bij het insturen en sneller het gewicht naar de achterzijde brengen bij het uit accelereren .

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . plaats dunnere demperolie voor.

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , plaats dikkere demperolie achter.

Door scenario C en D zal de auto iets meer duiken en iets langzamer het gewicht naar de achterwielen verplaatsen.

Scenario

Gewicht verplaatsing

Voor demperolie

Achter demper olie

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Diker 1e optie

Dunner 2e optie

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Dikker 2e optie

Dunner 1e optie

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Dunner 1e optie

Dikker 2e optie

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Dunner2e optie

Dikker 1e optie

Positie dempers:

De positie van de dempers in de armen en de brug kan ook de gewichtsverplaatsing beïnvloeden , de hoek beïnvloed de veerweg en de kracht die nodig is de veer in te drukken Kracht keer arm , hoe verder de demper naar buiten op de onderarm staat hoe meer kracht zal er nodig zijn , dit geld ook voor de bovenste posities

Hoe verder naar buiten hoe harder de vering zal zijn

Regel: hoe verder recht omhoog hoe harder de vering. Hoe vlakker hoe zachter.

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen plaats de voordempers naar de buitenste posities zodat de wagen minder duikt

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A zijn nu de achterveren aan de beurt, plaats de achterdempers naar de binnenste posities met andere woorden maak de vering zachter

Door scenario A en B zal de auto minder duiken bij het insturen en sneller het gewicht naar de achterzijde brengen bij het uit accelereren .

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . plaats de voordempers naar de binnenste posities met andere woorden maak de vering zachter

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , plaats de achterveren naar de buitenste posities met ander woorden maak de vering harder

Door scenario C en D zal de auto iets meer duiken en iets langzamer het gewicht naar de achterwielen verplaatsen.

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen ,

Plaats de achterdempers naar de buitenste posities harder / of de voordempers naar binnenste positie zachter.

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing nar de achterwielen ,

Plaats de achterdempers naar de binnenste posities zachter / de voordempers naar de buitenste posities harder.

Scenario

Gewicht verplaatsing

Montage voorveren

Montage achterveren

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Harder 1e optie dempers naar de buitenste posities

Zachter 2e optie dempers naar de binnenste posities

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Harder 2e optie

dempers naar de buitenste posities

Zachter 1e optie dempers naar de binnenste posities

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Zachter 1e optie

dempers naar de binnenste posities

Harder 2e optie dempers naar de buitenste posities

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Zachter 2e optie dempers naar de binnenste posities

Harder 1e optie dempers naar de buitenste posities

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Zachter dempers naar de binnenste posities

Harder dempers naar de buitenste posities

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Harder dempers naar de buitenste posities

Zachter dempers naar de binnenste posities

Houd rekening met de plaats van de dempers op de onderarmen , meestal ligt de bevestiging van de onderarm voor iets dichter bij het middelpunt van het chassis als de uiterste positie op de achterarm en zal de voordemper meestal op de buitenste bovenpositie plaats hebben . Kijk hier goed naar en doe geen extreme dingen als voor een liggende demper en achter een staande .

Als men de veren dan de olie en als derde de positie van de demper wijzigt komt men tot een goede setup.

Doe altijd een stap en ga niet drie dingen tegelijk veranderen ,je zult het spoor dan kwijt raken !!!

Stabilisatoren:

Stabilisatoren geven een auto stijfheid bij het nemen van bochten de gewichtsverdeling naar de binnen dan wel buitenwielen wordt controleerbaar door de stabilisator..

Als je de auto in het midden naar beneden drukt zul je geen invloed van de stabilisator vernemen bij het indrukken van 1 zijde zul je het verschil waarnemen.

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen in dit geval de voorstabilisator harder zetten of dikker type monteren

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A zijn nu de achterstabilisator aan de beurt, maak de stabilisator zachter of plaats een dunner type

Door scenario A en B zal de auto minder duiken bij het insturen en sneller het gewicht naar de achterzijde brengen bij het uit accelereren .

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . maak de voorstabilisator zachter of plaats een dunner type

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , maak de achter stabilisator harder of plaats een dikker type

Door scenario C en D zal de auto iets meer duiken en iets langzamer het gewicht naar de achterwielen verplaatsen.

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen ,

Plaats de achter stabilisator harder / of de voorstabilisator zachter.

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing nar de achterwielen ,

Plaats de achterstabilisator zachter / de voorstabilisator harder.

Scenario

Gewicht verplaatsing

Montage voor stabilisator

Montage achter stabilisator

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Harder 1e optie

Zachter 2e optie

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Harder 2e optie

Zachter 1e optie

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Zachter 1e optie

Harder 2e optie

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Zachter 2e optie

Harder 1e optie

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Zachter

Harder

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Harder

Zachter

Algemeen moet men altijd gebruik maken van stabilisatoren , het maakt het mogelijk iets zachtere veren te gebruiken welke de auto een beter overall gedrag geven.

In het algemeen gebruikt men aan de voorzijde een dikkere hardere stabilisator als aan de achterzijde.

Camber:

Camber is de hoek van de band t.o.v. het horizontale vlak , staat de band van boven naar buiten spreken we over positief camber , omgekeerd staat de bovenzijde van de band naar binnen spreken we over negatief camber.

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen . meer negatief camber voorwielen

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A is nu de achterzijde aan de beurt, meer negatief camber achterwielen

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . meer negatief camber voorwielen

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , meer negatief camber achter

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen ,

Meer negatief camber voor / of minder negatief camber achter.

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing naar de achterwielen ,

Meer negatief camber achter / minder negatief camber voor

Dit is een relatief eenvoudige uitleg , denk echter wel om de plaats waar het gewicht maximaal toeneemt bij het nemen van de bocht , het buitenwiel krijgt de meeste druk en een aanpassing alleen op die plek zal een groot resultaat geven , dus met andere woorden gebruik de leidraad en pas het daar toe waar het probleem is.

Het camber mag links en rechts verschillend zijn !!!

Scenario

Gewicht verplaatsing

Vooras camber

Achteras camber

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

1e optie

minder negatief camber

2e optie

meer negatief camber

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

2e optie

minder negatief camber

1e optie

meer negatief camber

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

1e optie

meer negatief camber

2e optie

minder negatief camber

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

2e optie

meer negatief camber

1e optie

minder negatief camber

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer negatief camber

Minder negatief camber

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Minder negatief camber

Meer negatief camber

Algemeen is 1 graad camber op de vooras en twee graden op de achteras een goed uitgangspunt, de vooras zal in het algemeen minder camber nodig zijn als de achteras dit heeft te maken met camber toename tijdens het insturen.

Caster:

Wat is caster ? de meeste rijders gebruiken het potentieel van deze instelling bijna nooit, caster is de hoek van de fusee t.o.v. het horizontale vlak.

Met andere woorden als de fusee op 90 graden t.o.v. het horizontale vlak zou staan hebben we 0 caster. De meeste auto,s hebben de mogelijkheid de bovenarmen naar voren dan wel naar achteren te plaatsen , door de armen naar achteren te plaatsen krijgen we meer caster.

Wat doet caster ???

Denk eens aan een opoefiets deze heeft een gebogen vooras en het voorwiel ligt ver voor het balhoofd / stuur van de fiets, deze fiets heeft een zelfcentrerend karakter en fietst heel gemoedelijk .Een mountenbike daarentegen heeft vaak een rechte vooras en het wiel ligt vaak onder het balhoofd ,deze fiets heeft een direct stuurgedrag en is nerveuzer.

Het zelfde kunnen wij op onze modelauto toepassen.door meer caster te geven zal de auto zich op het rechte eind rustiger gedragen , bij het insturen zal een grotere camber verandering plaatsvinden en de gewichtsverplaatsing zal afnemen bij het insturen.

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen . we kunnen de grip aan de voorwielen verminderen door het caster te verlagen

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A is nu de achterzijde aan de beurt, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door het caster aan de voorwielen te verlagen

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door het caster te verhogen

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door het caster te verhogen

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen, we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door het caster te verhogen

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing naar de achterwielen, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door het caster aan de voorwielen te verlagen

Scenario

Gewicht verplaatsing

Vooras caster

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Minder caster heeft een behoorlijke impact

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Minder caster heeft een kleine impact

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer caster heeft een behoorlijke impact

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Meer caster heeft een kleine impact

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer caster heeft een behoorlijke impact

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Minder caster heeft een kleine impact

Anti Squat:

Anti Squat heeft betrekking op de achteras ophanging , door de positie van de bevestiging van de achteronderarmen t.o.v de horizontale lijn te beïnvloeden kunnen we het gedrag aanpassen .

Door de positie van de onderarm aan de voorzijde te verhogen cq achterzijde te verlagen creëren we positieve anti Squat is de hoeveelheid welk de achterzijde naar beneden slaat bij gewichtsverplaatsing.

Dus anti squat geeft meer tractie en neemt stuur weg !!

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen . we kunnen de grip aan de voorwielen verminderen door de anti squat te verlagen

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A is nu de achterzijde aan de beurt, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de anti squat te verlagen

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de anti squat te verhogen

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de anti squat te verhogen

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen, we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de anti squat te verhogen

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing naar de achterwielen, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de anti squat te verminderen

Scenario

Gewicht verplaatsing

Achteras anti squat

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Minder anti squat

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Minder anti squat

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer anti squat

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Meer anti squat

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer anti squat

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Minder anti squat

Kick –up :

Kick up is te vergelijken met anti squat maar betreft hier de vooras .

Door de ophanging van de onderarmen van de vooras te beïnvloeden creëert men kick up , door de voorste positie van de onderarmen t.o.v. van het horizontale vlak te verhogen c.q. de achterste positie te verlagen creëert men kick up.

Door kick up beïnvloed men de hoeveelheid dat de vooras duikt bij gewicht verplaatsing!!

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen . we kunnen de grip aan de voorwielen verminderen door de kick up te laten toenemen

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A is nu de achterzijde aan de beurt, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de kick up te verlagen

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de kick up te verlagen

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de kick up te verhogen

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen, we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de kick up te verhogen

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing naar de achterwielen, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de kick up te verminderen

Scenario

Gewicht verplaatsing

Vooras Kick-up

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer kick up

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Minder kick up

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Minder kick up

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Meer kick up

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer kick up

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Minder kick up

Rij Hoogte:

De rijhoogte heeft een grote invloed op het gedrag van de auto en mm verschil kan een wereld van verschil maken.

Als uitgangspunt kan men de vooras een mm lager zetten als de achteras .

Te hoog zal een auto geven welke zijn gewicht extreem naar buiten zal verplaatsen in de bochten , probeer zo laag mogelijk te rijden dit is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden en de vlakheid van het circuit.

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen . we kunnen de grip aan de voorwielen verminderen door rijhoogte te verhogen.

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A is nu de achterzijde aan de beurt, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de rijhoogte te verlagen

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door rijhoogte te verlagen

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de rijhoogte te verlagen

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen, we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de rijhoogte te verlagen

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing naar de achterwielen, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de rijhoogte te verlagen

Scenario

Gewicht verplaatsing

Vooras rijhoogte

Achteras rijhoogte

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

hoger

lager

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

hoger

lager

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

lager

hoger

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

lager

hoger

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

lager

hoger

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

hoger

lager

Toe in – out toespoor / uitspoor:

Toe is de afstand tussen de voorzijde kleiner als de achterzijde van de banden bij out is de afstand voor groter als achter.

Meest gebruikelijk is o,5 tot 1 graad uit spoor voor en 2 tot 3 graden toe spoor achter

Scenario

Gewicht verplaatsing

Vooras toe

Achteras toe

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

1e optie

minder uit

2e optie

meer toe

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

2e optie

minder uit

1e optie

meer toe

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

1e optie

meer uit

2e optie

minder uit

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

2e optie

meer uit

1e optie

minder toe

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Meer uit

Minder toe

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Minder uit

Meer toe

Uitveer. Droop :

Uitveer ook wel droop genoemd is de hoeveelheid dat het gewicht zich verticaal kan verplaatsen, en hoever je het chassis kan optillen voordat de banden het contact met de weg verliezen.

De meeste auto,s zijn uitgerust met uitveer begrenzer boutjes, hiermee stel je de maximale uitveer in.

Het is van groot belang dat de uitveer aan beide zijden gelijk is ingesteld !!!

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen . we kunnen de grip aan de voorwielen verminderen door uitveer aan de achterzijde te verlagen.

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Dit is in tegenstelling tot A is nu de achterzijde aan de beurt, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de uitveer aan de voorzijde te verhogen

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Daar er onvoldoende gewicht naar de voorwielen wordt verplaatst . we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de uitveer aan de achterzijde te verhogen

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Er wordt te veel gewicht verplaats naar de achterwielen , we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de uitveer te verlagen

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewicht verplaatsing naar de voorwielen, we kunnen de grip aan de voorwielen verhogen door de uitveer voor te verlagen en achter te verhogen

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Er is onvoldoende gewichtverplaatsing naar de achterwielen, we kunnen de grip op de achterwielen verhogen door de uitveer voor te verhogen en achter te verlagen

Scenario

Gewicht verplaatsing

Vooras uitveer

Achteras uitveer

Scenario A . de auto raakt overstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Teveel gewicht verplaatsing naar de voorwielen

 

Minder uitveer

Scenario B. de auto is te los ( breekt uit ) bij het uit de bocht accelereren.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Meer uitveer

 

Scenario C. de auto is onderstuurd als men de bocht instuurt gas los.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

 

Meer uitveer

Scenario D. de auto is onderstuurd ( drukt de vooras weg ) bij het uit de bocht accelereren .

Teveel gewicht verplaatsing naar de achterwielen

Minder uitveer

 

Scenario E. de auto is onderstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsing naar de voorwielen

Minder uitveer

Meer uitveer

Scenario F. de auto is overstuurd in het midden van de bocht blijvend op het gas.

Te weinig gewicht verplaatsen naar de achterwielen

Meer uitveer

Minder uitveer

 

Tweak:

Een veel gehoorde kreet, mijn auto tweakt .

Wat is er aan de hand , vaak gaat de auto links om goed rechts om niet , dit heeft te maken met de gewichtsverplaatsing van links naar rechts .

Een auto moet de wieldruk ( gewicht ) op alle wielen links en rechts gelijk hebben , pas op voor en achter mag verschillend zijn .

Waardoor tweakt een auto ?

Een krom chassis ?

Ongelijke schokdemperlengtes ?

Ongelijk ingestelde uitveer boutjes ?

Ongelijk ingestelde stabilisatoren ?

Begin met het verwijderen van alle dempers en controleer of alle armen vrij bewegen en op de begrenzerboutjes rusten.

Controleer het chassis op verbuiging .

Stel de rijhoogtes in.

Stel de stabilisatoren goed af.

Meet de demper lengtes na en stel eventueel bij.

Bovenstaande is een zeer interresante leidraad geschreven door Jeffery van Wijk ( www.rs5-racing.nl )  

Reacties

Na lang racen met mijn 4 bouts K1 ( Kevin Tollenaar ) motor hield hij er ineens mee op , geen vermogen meer , niet meer op willen pakken onderin en niet op toeren willen komen .

In eerste instantie dacht ik aan benzine , doorgaans kun je de mengsmering maximaal 1 maand bewaren en verliest het daarna zijn "kracht " door het verdampen van de meest brandbare stof benzeen , maar zelfs na het aanmaken van nieuwe benzine lijkt de motor zijn kracht verloren  , wat dan ? Zuigerveer , Groef in de cilinder , Vervuiling in de carburateur  ?

Niets is minder waar , de NGK Irridium bougie is simpelweg kapot geslagen, en na het vervangen van de bougie is de motor weer op volle kracht .

 Quote  Harrie Schiks www.pitstop-shop.nl


Door een te rijke afstelling gaan de bougies snel kapot, dit komt omdat een groot deel van het mengsel onverbrand achter blijft in de motor, in vaktermen ook wel "carbon fouling" genaamd. Dit "carbon fouling" houdt niets anders in dan dat er op het keramiek van de bougie een laagje achterblijft. Daardoor vonkt de bougie niet meer op de punt, maar tussen het keramiek en het huis. Vaak is de bougie niet kapot en kan je hem met een tandenborstel en wat remmenreiniger schoonmaken. Door de L-schroef in te draaien (1/8 slag per keer, met de klok mee) moet dit probleem verholpen worden. Door het dichtdraaien van de L-schroef gaat de motor stationair harder draaien, dit is weer te verhelpen door de stationairschroef iets uit te draaien (tegen de klok in).

TIP: laat je motor altijd rustig warmdraaien voordat je hem opendraait, en stel je motor liever iets te rijk dan te arm af, om vastlopers en beschadigingen aan de motor te voorkomen. Vaak zie je dat mensen de wielen van de auto van de grond houden en zo volgas de motor proberen af te stellen. Doe dit nooit. De motor draait zo onbelast vol toeren en dit is niet bevorderlijk voor de levensduur. Stel je motor gewoon af op een recht stuk weg, zo draait de motor belast en kun je hem echt goed afstellen.

 

Reacties

Tijdens de eerste ronden en races op het circuit werdt ik erop gewezen dat de koppeling die ik heb ( een 3 schiens Lauterbacher koppeling ) wel erg heftig is voor beginnend gebruik .

Zonder het gas tre doseren breekt de auto namelijk bij bijna elke bocht compleet uit door het abrupt ingrijpen van de koppeling . Im ben daarna overgestapt naar een gelijkmatig en rustigere koppeling van het Teflon type .

Wat wil nu het geval , na een seizoen Teflon koppeling wilde ik nogmaals de 3 schoens frictie koppeling proberen , maar dit resulteerde in een acuut slippende koppeling .

de Teflon koppeling had in de koppelings klok een laagje achter gelaten wat de frictie koppeling smeert en hem dus niet doet aangrijpen zoals het hoort .

Hou dus altijd koppeling en koppelingsklok bij elkaar ! Tip van Marco Harleman www.HRC-Parts.nl

Reacties

Bij het beginnen met Bigscale racen zonder enige circuit ervaring hebben ik toch wel gemerkt dat het makkelijker is om te beginnen met een standaard motor en een standaard koppeling .

Het rijden van de juiste lijnen leer je namelijk het makkelijkst met een standaard motor en koppeling , want de toch al redelijk zware  1 op 5 is niet voor iedereen simpel de bocht om te krijgen .

Deze Tip van Gerrit van Meurs heeft me in de aanloopperiode veel geholpen , en na het rijden van de juiste lijnen kunnen we het tempo opvoeren ..

Kijk ook eens op www.vanmeursracing.com

Reacties

Via dit artikel willen we jullie graag op de hoogte stellen van het belang van goede banden , wij zijn ook begonnen met het rijden op gebruikte banden . Voor het verkennen van een baan zijn gebruikte banden prima , maar voor het afstellen van een auto , of het boeken van een redelijk resultaat in bijvoorbeeld een clubwedstrijd zijn nieuwe banden van belang . Bespaar hier dus niet op , zelfs een redelijke auto kan zeer goed scoren op nieuwe banden .Het zal je verbazen ! :-)

Reacties